lu.se

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2021-11-23

PhD vacancy on Sustainable Steel Transitions

We have a PhD vacancy on Sustainable Steel Transitions, connected to the research programme 'Analysis of framework conditions for a steel transition in the EU and globally' (funded by

[...]

2021-11-15

A new article in Sustainable Energy Technologies and Assessments

Lovisa Björnsson, Malin Pettersson and Pål Börjesson have a new article out, co-authored with Peter Ottosson and

[...]

2021-11-03

A new article in Resources, Conservation and Recycling journal

Fredric Bauer and Lars J Nilsson, together with Teis Hansen (University of Copenhagen), have a new article out in

[...]