lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2017-06-27

Welcome Valentin!

Valentin Vogl is a new PhD student at IMES. Get to know him through three quick questions: What brings you to Lund? I have had IMES on my radar for quite a while and when the

[...]

2017-06-16

IMES-forskare i nya samverkansteman

Sex samverkansteman har initierats inom LU och startar i höst. Forskare från IMES medverkar i två av dessa, Narrating

[...]

2017-06-07

New report on barriers for high biofuel blends

A new report from the research project Barriers to an increased utilisation of high biofuel blends in the Swedish

[...]