lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2017-12-01

Åkermark som kolsänka

Lovisa Björnsson har tillsammans med Thomas Prade (SLU Alnarp) och Thomas Kätterer (SLU Uppsala) publicerat en studie med fokus på hur markkolshalterna kan förbättras i en

[...]

2017-11-07

Svårt att fånga in koldioxid?

CCS, carbon capture and storage, är idén om att fånga in koldioxid från luften. Med anledning av en kommande artikel

[...]

2017-10-27

Om etanol från sockerrör i Vetenskapsradion

Pål Börjesson intervjuades om klimatnytta med etanol från sockerrör i Vetenskapsradion den 25 oktober. Lyssna på

[...]