lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2017-10-04

Ny artikel om biogas från restprodukter från jordbruk

Mikael Lantz och Lovisa Björnsson har tillsammans med Emma Kreuger (bioteknik) publicerat en vetenskaplig artikel om kostnaden för biometan från restprodukter från jordbruket. Artikeln

[...]

2017-10-02

New report on carbon dioxide as feedstock

Karin Ericsson has published a new report: Biogenic carbon dioxide as feedstock for production of chemicals and fuels:

[...]

2017-09-20

Bokcirkel och ny artikel om climate fiction

Alexandra Nikoleris har tillsammans med kollegor från statsvetenskap och litteraturvetenskap läst och analyserat

[...]