lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2017-07-03

Ellen Palm i Sydsvenskan

IMES-doktoranden Ellen Palm intervjuades nyligen av Sydsvenskan, bland annat om initiativet Plastfri november. Reportaget finns att läsa här.

[...]

2017-06-29

New article on public procurement for renewable fuels

A new research article by Mailn Aldenius and Jamil Khan compares and analyses how two Swedish regions use public

[...]

2017-06-27

Welcome Valentin!

Valentin Vogl is a new PhD student at IMES. Get to know him through three quick questions: What brings you to

[...]