lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen

Miljö- och energisystem tillhör Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola (LTH). Vår främsta målsättning är att studera och belysa energi- och miljöfrågor i ett regionalt, nationellt och globalt långsiktigt perspektiv. Därför är miljösystem och energisystem hörnpelare i forskning och undervisning vid avdelningen.

Nyheter

2019-04-18

Ny rapport tar sig an hållbar hantering av bioaska

Som en del av Malin Petterssons doktorandprojekt har en fallstudie genomförts på Örtofta kraftvärmeverk. Syftet var att undersöka hur ingående biobränslen i en samförbränningsanläggning

[...]

2019-04-04

Lars J Nilsson at the IPCC meeting in Edinburgh

REINVENT’s Lars J Nilsson is attending the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) meeting in Edinburgh this

[...]

2019-04-04

IMES researchers at the Sustainability week

IMES researchers are actively involved in the Sustainability Week in Lund, which is taking place 8-13 April

[...]